Tham gia CLB

2Điền thông tin vào form
3Nộp tiền Tại Clb hoặc chuyển khoản

Liên hê: karatedovnua@gmail.com, Quang Anh (083-203-4898) . 

Lịch Tập Chính

T3 T5 CN, sân nhà văn hóa Đào Nguyên

lớp mới: 18h30-20h (nâng dần thời gian)

lớp thi đâu đỉnh cao: 18h30-21h30

 

 

Quên mật khẩu?

*

Họ Và Tên(*)
Nhập họ và tên

Năm sinh(*)
/ / Chọn ngày tháng năm sinh

Chiều cao(*)
Nhập Chiều cao

Cân nặng(*)
Nhập Cân nặng

Mã sinh viên(*)
Nhập mã sv

Số điện thoại(*)
Nhập số Điện thoại

Chổ ở hiện tại(*)
Nhập chổ ở hiện tại

Địa chỉ thường trú(*)
Nhập địa chỉ thường trú

Đăng kỹ võ phục hoặc không(*)

Tích chọn

Chọn size Quần áo võ(*)
Đăng ký võ phục

Xem võ phục đặt mua tại Clb

 

Gữi ảnh(*)
Tích chọn

Ảnh(*)
File ảnh phải định dạng (png, jpg, gif, tiff,jpeg ) Dung lương không quá 20M

Nộp tiền(*)

Tích chọn

Quy định của Clb(*)
Tích chọn

Quy định Clb, Quy định nghĩ tập

 

TOP