Tham gia CLB

2Điền thông tin vào form
3Nộp tiền Tại Clb hoặc chuyển khoản

Liên hê: karatedovnua@gmail.com, Quang Anh (083-203-4898) . 

Lịch Tập Chính

T3 T5 CN, sân nhà văn hóa Đào Nguyên

lớp mới: 18h30-20h (nâng dần thời gian)

lớp thi đâu đỉnh cao: 18h30-21h30

 

 

Quên mật khẩu?

*

Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ Thể dục Thể thao cấp trường

Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ Thể dục Thể thao cấp trường

QUY ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ Thể dục Thể thao cấp trường (Ban hành kèm theo quyết định số 15/QĐ-HTT ngày 20 tháng 02 năm 2012
của Chủ tịch Hội TT ĐH&CN Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

Quyết định thành lập Clb

HỘI TT ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT ĐH&CN

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 11/QĐ-HTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2012

 


TOP